Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Setkání zaměstnanců Státního pozemkového úřadu se starosty a zemědělci okresu Jeseník

Dne 6. 10. 2016 proběhlo informativní setkání se starosty obcí okresu Jeseník, kde jsou plánovány nebo probíhají pozemkové úpravy, a s některými zástupci zemědělských subjektů v okrese Jeseník.

Setkání bylo organizováno Pobočkou Jeseník za účasti zástupců Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj a Pobočky Šumperk, která zajišťuje správu nemovitostí v okrese Jeseník.

Hlavním důvodem setkání byla snaha prezentovat agendu Státního pozemkového úřadu. Vedoucí Pobočky Jeseník Peter Toul seznámil přítomné účastníky s problematikou pozemkových úprav a s problematikou správy nemovitostí, zejména s otázkou nájemních vztahů a převodů nemovitostí. Alena Dostálová, vedoucí oddělení privatizace a převodů, podrobně seznámila přítomné s novelou zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu, a o změně některých souvisejících zákonů, na základě zákona č.185/2016 Sb., zejména se zaměřením na novinky v oblasti převodů pozemků.

Přítomni byli seznámeni s výše uvedenou agendou snadno přístupnou formou  - a to formou zpracovaných prezentací. Závěrem proběhla diskuze na přednesená témata. Diskuze sama o sobě byla přítomnými hodnocena velmi kladně a stala se tak nejužitečnější částí odborného setkání s tím, že by bylo vhodné podobné akce organizovat pravidelně, zejména pak po každé rozsáhlejší novele předpisů týkajících se převodů a nájmů pozemků.

Závěrem bychom chtěli poděkovat vedení obce Skorošice za bezplatné zapůjčení zasedacího sálu kulturního domu.

 

 

 1.jpg

 

2.jpg

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace