Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Realizace polní cesty C22 v katastrálním území Uhelná

 

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Jeseník, vybudoval po dokončené komplexní pozemkové úpravě polní cestu C 22 navrženou plánem společných zařízení v katastrálním území Uhelná.

Nová účelová polní komunikace C 22 zpřístupnila nejen nové zemědělské pozemky, ale i lesy, čímž umožní lepší hospodaření zemědělcům i vlastníkům lesů. Cesta, která se nachází na okraji intravilánu obce, je přirozeně začleněna do krajiny a účelně propojuje zastavěnou část obce Uhelná s pastevním areálem, ornou a lesem. Polní cesta má jak funkci protierozní, tak bude sloužit i jako „záložní“ přístupová cesta. Obec Uhelná je podhorskou obcí ležící v poměrně sevřeném údolí a je dlouhá několik kilometrů. Jediná přístupová cesta mezi horním a dolním koncem obce Uhelná vede kolem horské bystřiny. Polní cesta C 22 vede souběžně s touto komunikací v místech, kde bylo největší poškození místní komunikace, neboť v tomto úseku se tato cesta nachází na vnějším oblouku vodního toku. Nová polní cesta bude tedy kromě standartních funkcí cesty plnit i funkci náhradního spojení obce v případě dalších povodní.

Tato polní cesta byla navržena jako jednopruhová s šířkou jízdního pruhu 3 m, krajnicemi 0,5 m po obou stranách, oboustranným příkopem a doporučenou rychlostí 30 km/h. Celková délka této komunikace je cca 342 m. Kryt vozovky je z obalovaného kameniva. Komunikace je napojena na místní komunikaci a na další polní cestu.

Realizace probíhala od srpna 2015 do listopadu 2015 a v nejbližší době bude polní cesta předána do vlastnictví obce Uhelná.

Cesta byla financována z prostředků veřejné pokladní správy. Celková investiční hodnota činila 2 580 000 Kč.


Polní cesta C22 II před realizací.jpg


Polní cesta C22 Uhelná 1.JPG


Polní cesta C22 Uhelná 2.JPG