Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPU

Přeskočit na hlavní obsah

Krajské setkání pořádané Svazem měst a obcí ČR v Olomouckém kraji

 

 

Dne 6. 4. 2016 se na Magistrátě města Olomouce uskutečnilo krajské setkání zastupitelů obcí pořádané Svazem měst a obcí ČR, za účasti senátorů PČR, zástupce MV ČR, hejtmana Olomouckého kraje, primátora statutárního města Olomouc a dalších představitelů samosprávy v Olomouckém kraji.

Na tomto setkání se aktivně podílel Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, v návaznosti na Dohodu o spolupráci mezi SPÚ a SMO ČR.

Pozemkové úpravy prezentoval ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj Roman Brnčal. Ve svém vystoupení seznámil přítomné se strukturou SPÚ, agendami jednotlivých poboček Olomouckého kraje, s jejich hlavními cíli a s výhledem činností pro nadcházející období. Zmínil se o výhodách provádění pozemkových úprav pro obce a možnostech financování realizačních projektů vzešlých z plánu společných zařízení navržených v rámci pozemkových úprav.

Činnost oddělení privatizace a převodů prezentovala vedoucí oddělení Alena Dostálová, která informovala zejména o bezúplatných převodech na obce dle zákona č.503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, dále zmínila zpětné převody na SPÚ, úplatné převody, veřejné nabídky a podala informace k převodům a směnám nemovitostí dle zákona č. 229/91 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku. Dále seznámila přítomné se zákonem č. 51/2016 Sb., o majetku ČR a jejím vystupováním v právních vztazích, který stanoví podmínky hospodaření s majetkem ČR a převody na organizační složky státu a státní organizace.

Jednání se zúčastnil také zástupce Pobočky Olomouc Ivan Polách a vedoucí oddělení pozemkových úprav KPÚ pro Olomoucký kraj Hana Minářová.

Na závěr výše uvedení zástupci SPÚ odpovídali na dotazy starostů týkajících se problematiky pozemkových úprav, privatizace a převodů.

Ze závěrečné diskuze a četnosti dotazů bylo zřejmé, že prezentace SPÚ účastníky setkání zaujala a zmíněná témata byla pro zástupce obcí podnětná.

 

 

 

 

Diskuze.JPG


                                                                                            Ing. A. Dostálová.JPG      

           JUDr. Roman Brnčal,LL.M..JPG

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace