Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Kontrola vozovky s využitím nedestruktivní technologie prostřednictvím georadaru a 3D akcelerometru

Pobočka Přerov, Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj, zrealizovala v roce 2014 na základě schváleného plánu společných zařízení - část polní cesty C 10 a most M1 v k. ú. Stříbrnice nad Hanou. Dne 25. června 2015 provedla společnost Roadscanners Central Europe s.r.o. kontrolní měření úseku polní cesty včetně mostu.

Měření proběhlo v úseku dlouhém 461 m od konce obce v asfaltové části polní cesty. Cílem měření bylo zjistit a vyhodnotit údaje o aktuálním stavu komunikace tj. podélné nerovnosti povrchu vozovky a tloušťka konstrukčních vrstev v porovnání s projektovou dokumentací. Vyhodnocení celé akce proběhlo 29. září 2015 v zasedací místnosti SPÚ v Praze. Na základě výsledků měření lze konstatovat, že stavební firma FIRESTA-Fišer a.s., Brno odvedla velmi kvalitní práci a dodržela parametry stavby stanovené projektovou dokumentací.