Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Jak na kolejové vozovky prozradil seminář v Olomouci

Dne 20.5.2019 se v Olomouci uskutečnil seminář na téma „Základy technologie stavby kolejových vozovek“, který uspořádal KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Prostějov. Semináře se zúčastnili pracovníci SPÚ z poboček a KPÚ v Moravskoslezském, Olomouckém, Zlínském, Jihomoravském a Pardubickém kraji.

Téma semináře vyplynulo ze stále častějšího střetu zájmů pozemkových úřadů a zástupců odborů životního prostředí nebo agentur ochrany přírody v případech navrhování zpevněných polních cest v rámci zpracování plánu společných zařízení. Kolejová cesta se v tomto ohledu jeví jako rozumný kompromis akceptovatelný všemi zainteresovanými stranami, vč. zemědělsky hospodařící veřejnosti.

Samotná konstrukce kolejových polních cest je stejná, jako při realizaci polních cest živičných. Jiná je až finální povrchová vrstva. Povrch kolejových polních cest může být vytvořen z různých materiálů (zámková dlažba, zatravňovací dílce, silniční panely, cementobetonový kryt aj.) Kolejové polní cesty lépe zapadají do krajiny, mají vyšší schopnost zadržení vody v krajině – a to především zatravněnou prostřední částí. Kolejové cesty se v hojné míře používají v zahraničí.

Na semináři bylo upozorněno na technické problémy, které vznikají v členitějším terénu, kde při křížení, napojení a v obloucích musí být v daném úseku zpevněna celá plocha. Při pokládce cementobetonového krytu je potřeba větší šířka pro projetí finišeru, který provádí pokládku.

Rovněž pořizovací náklady jsou srovnatelné nebo nižší než u ostatních povrchů polních cest.

Dalším, neméně důležitým tématem semináře, bylo využití recyklovaných materiálů při výstavbě polních cest, kdy je třeba vzít v úvahu stále se snižující zásoby přírodních zdrojů (kameniva, štěrků). Ve světě se recyklovaný materiál při stavbě vozovek používá ve velké míře, v našich podmínkách zatím velmi málo. Při použití recyklovaného materiálu je nutné prokázat vhodnost takového materiálu laboratorním rozborem. S použitím recyklovaného materiálu současné technické normy zatím počítají. Na recyklovaný materiál platí stejné normy a předpisy jako pro běžné materiály standardní. Pokud recyklovaný materiál odpovídá kvalitě, je dle norem považován jako běžný materiál.

Při realizaci polních cest zazněl apel, aby bylo žádoucí recyklovaný materiál více používat.

Na závěr semináře se uskutečnila prohlídka obalovny s odborným výkladem.

Závěrem všichni zúčastnění vyzdvihli vysokou odbornost a aktuálnost tohoto semináře a současně vyslovili přání, aby se obdobných seminářů na takové úrovni konalo více.

 

Podrobnosti – viz prezentace


Přílohy Poslední aktualizace
Prezentace kolejové cesty
soubor pptxNové okno( PPTX, 17.63 MB)
27.5.2019
Prezentace recyklovaný materiál
soubor pdfNové okno( PDF, 2.81 MB)
27.5.2019
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace