Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

II. etapa realizace společných zařízení v k. ú. Žákovice

V katastrálním území Žákovice, na jihovýchodě obce s rozšířenou působností (ORP) Přerov, bylo v roce 2018 vybudováno další opatření podporující rozvoj území Obce Žákovice, a to na základě schváleného návrhu komplexní pozemkové úpravy z r. 2007. Jedná se o realizaci hlavní polní cesty Ph2, která v maximální míře respektuje místní krajinný ráz. V zájmovém území jde již o druhou etapu realizace společných zařízení.

V předchozí etapě šlo o  realizaci vedlejší polní cesty Pv22 s interakčním prvkem IP25. Investorem byl v obou případech Státní  pozemkový úřad, zastoupený Pobočkou Přerov.

Polní cesta Ph2, která prochází podél jižní hranice zastavěné části obce, má šířku 4 m (včetně zpevněných krajnic) a délku téměř 370 m. Podkladní vrstvy této účelové komunikace jsou zpevněny štěrkodrtí a její povrch tvoří penetrační makadam, což je hrubé kamenivo prolité tekutým asfaltem, které bylo na závěr opatřeno asfaltovým nátěrem s posypem velmi drobného kameniva.

V úseku od lesního komplexu v jižním cípu Žákovic směrem k zástavbě obce byla v r. 2013 dokončena výše uvedená vedlejší polní cesta Pv22 s výsadbou liniového interakčního prvku IP25. Celková délka polní cesty činí téměř 748 m. I tato polní cesta je z penetračního makadamu, šířky 4 m a dále je na pravé straně doplněna odvodňovacím příkopem.

V jižní části polní cesty, v úseku mezi památkově chráněnou lípou a lesem, byl založen jednořadý interakční prvek IP25. V rámci tohoto interakčního prvku bylo na cca 300 m vysazeno dle projektové dokumentace 48 ks stromů a 120 ks keřů.

Na obr. 1 je stav před realizací hlavní polní cesty Ph2, na obr. 2 je stav po dokončení hlavní polní cesty Ph2.

Realizací výše uvedených společných zařízení došlo ke zlepšení prostupnosti krajiny a ke zvýšení biologické diverzity v k. ú. Žákovice.

Pozemkové úpravy mají zásadní vliv na tvorbu krajinného prostoru nejen v okrese Přerov.