Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPU

Přeskočit na hlavní obsah

Polní cesty C3, C10 s biokoridorem LBK 4 v k. ú. Václaví

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Semily, vybudoval polní cesty C3, C10 a lokální biokoridor navržené plánem společných zařízení po dokončené komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území Václaví. Realizace probíhala od května 2014 do ledna 2015.

Účelová komunikace C3

Nově navržená účelová komunikace C 3 je umístěna k východní hranici katastrálního území Václaví. Tato účelová komunikace je jednopruhová s jednou výhybnou a zařazena do kategorie P 4,0/30
s šířkou jízdního pruhu 3,0 m a krajnicemi 0,50 m po obou stranách, návrhová rychlost 30 km/h. Povrch vozovky je asfaltový, třída dopravního zatížení IV. Délka komunikace je 642 m. Cesta byla financována z prostředků EU, konkrétně z programu rozvoje venkova. Celkové náklady činili 3,4 mil Kč.

Účelová komunikace C10

Účelová komunikace C 10 začíná v místech, kde se stýkají nově navržené vedlejší cesty C3 a C10 s hlavní cestou C 6 kopírující hranici mezi k. ú. Václaví a k. ú.Tatobity. Tato komunikace dále vede podél severní hrany sadu a pokračuje směrem k intravilánu obce. Tato komunikace slouží pro zpřístupnění pozemku v jihovýchodní části katastrálního území  Václaví. C10 je jednopruhová s jednou výhybnou a zařazena do kategorie P 3,5/30 s šířkou jízdního pruhu 3,5 m a krajnicemi 0,50 m po obou stranách, návrhová rychlost 30 km/h. Povrch vozovky asfaltový, třida dopravního zatížení VI. Délka komunikace je 669 m. Cesta byla financována z prostředků EU, konkrétně z programu rozvoje venkova. Celkové náklady činili 3,9 mil Kč

Lokální biokoridor LBK 4

Lokální biokoridor LBK 4 byl částečně funkční a částečně nefunkční, k založení. Část LBK4 zájmového území se nachází při východní hranici katastrálního území Václaví a pokračuje směrem na sever podél komplexu lesa. Pás zeleně je navržen a vymezen v trase lokálního biokoridoru LBK 4 „Kobylka“, který spojuje lokální biocentrum „Václavský les“ s lokálním biocentrem „U lomu“ a s lokálním biokoridorem „Zelinka“. Celková délka je 1,1 km, navržená šířka dle Generelu ÚSES je 15 až 20 m.  Pás stromové zeleně je navržen dle KPÚ v šířce 8m a další pruh je zatravněn tak, aby LBK 4 splňoval požadované parametry šířky LBK, 15m. Biokoridor přímo sousedí s cestou C3 na konci jejího úseku a je vytvořen jako souvislý pás stromové zeleně doplněný travnatým pruhem s keři na okraji na pozemku o výměře 405 m2

Výsadba biokoridoru byla realizována částkou 153 tis. Vzhledem k tomu, že není možné hradit následnou tříletou péči o vysazenou zeleň z prostředků EU, přistoupila pobočka k realizaci biokoridoru z VPS.

Realizací polních cest  C3 a C10 došlo k odklonění zemědělské techniky mimo zastavěné území obce Václaví, ke zpřístupnění zemědělsky obhospodařovaných pozemků a též ke zlepšení průchodnosti krajiny. V lednu 2015 byly obě cesty zkolaudovány.  V březnu 2015 byly obě cesty převedeny do vlastnictví města Rovensko pod Troskami.


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace