Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPU

Přeskočit na hlavní obsah

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Pulečný

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Pulečný Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, pobočka Liberec v měsíci září 2015 ukončila komplexní pozemkovou úpravu v katastrálním území Pulečný rozhodnutím o výměně nebo přechodu vlastnických práv k dotčeným pozemkům, které nabylo právní moci 8.9.2015.

Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou provedl zplatnění obnoveného katastrálního operátu podle výroku rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv ke dni 8.9.2015.

 

Základní údaje o komplexní pozemkové úpravě:

Řízení o komplexní pozemkové úpravě bylo na základě smlouvy o dílo s firmou AREA G.K. spol. s r.o., U Elektry 650, Praha 9 zahájeno dne 23.7.2010. Do obvodu bylo zahrnuto území v intravilánu o výměře 517 ha.  Pozemková úprava se prováděla z důvodu zpřístupnění pozemků a návrhu protierozních opatření. S  návrhem komplexní pozemkové úpravy souhlasili vlastníci  100%  výměry řešených pozemků.

V současné době Pobočka Liberec shromažďuje žádosti o vytyčení nově navržených pozemků.

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace