Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Úvodní jednání pro komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Očihov a k. ú. Očihovec

Pozvánka na úvodní jednání pro komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Očihov a části katastrálního území Očihovec na Lounsku v Ústeckém kraji.

Státní pozemkový úřad (SPÚ), resp. Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny dne 5. 7. 2018 zahájila řízení o komplexních pozemkových úpravách v k. ú.  Očihov a části k. ú. Očihovec.

V souladu s ust. § 7 zákona pobočka svolává úvodní jednání, na které zve účastníky řízení o pozemkových úpravách (ust. § 5 zákona) a další vlastníky pozemků v předpokládaném obvodu pozemkových úprav a dotčené organizace a orgány státní správy.

Úvodní jednání se uskuteční dne 13. 2. 2023 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Očihov, Očihov 7, 439 87 Očihov.

Prezence účastníků proběhne od 13:30 – 14:00 hodin.

Na tomto jednání budou účastníci seznámeni s účelem, formou a předpokládaným obvodem pozemkových úprav. Bude projednán postup při stanovení nároků vlastníků, potřeba aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek a případné další otázky významné pro řízení o pozemkových úpravách.

Součástí úvodního jednání bude volba sboru zástupců vlastníků pozemků (ust. § 5 odst. 5 zákona).

Celkem je na úvodní jednání pozváno 87 účastníků řizení. Výměra řešeného území v k. ú. Očihov je 884,7 ha, v k. ú. Očihovec je 5,6 ha.

Očihov a Očihovec.jpg