Přeskočit navigaci

Úvodní jednání o zahájení řízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Škrle, okres Chomutov

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov zahájil řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Škrle. Úvodní jednání se uskuteční dne 1. února 2017 v 16.00 hodin na zámečku ve Škrlích (prezence od 15:30 hodin).

Pobočka Státního pozemkového úřadu v Chomutově svolává úvodní jednání, na které zve účastníky řízení o komplexních pozemkových úpravách a další vlastníky pozemků v předpokládaném obvodu pozemkových úprav a dotčené organizace a orgány státní správy.

Na tomto jednání budou účastníci seznámeni s účelem, formou a předpokládaným obvodem pozemkových úprav. Bude projednán postup při stanovení nároků vlastníků, potřeba aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek a případné další otázky významné pro řízení o pozemkových úpravách.

Jako zpracovatel byla na základě výsledku výběrového řízení vybrána firma INGEOS spol. s.r.o.

Dále bude zvolen sbor zástupců vlastníků pro pozemkové úpravy. Z úvodního jednání bude pořízen zápis, který následně pobočka rozešle všem účastníků řízení pozvaným na úvodní jednání. Rovněž bude vystaven na úřední desce obce a elektronické desce Státního pozemkového úřadu.

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace