Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPU

Přeskočit na hlavní obsah

Státní pozemkový úřad zahájil 13. ročník soutěže Žít krajinou

Praha, 2. října 2019 – Soutěž zaměřenou na komplexní pozemkové úpravy pořádá Státní pozemkový úřad (SPÚ) ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy (ČMKPÚ) již od roku 2006. Krajské pobočky SPÚ, projektanti, stavitelé nebo obce či vlastníci realizované stavby mohou své projekty přihlásit do 30. listopadu 2019. Soutěž podporuje projekty, které svým charakterem splňují požadavky na celkové řešení krajiny nebo její části. Přihlásit lze takové projekty, které byly dokončeny nejpozději 31. prosince 2018.

Hlavním cílem soutěže Žít krajinou je seznámit odbornou i laickou veřejnost s rozsahem a úrovní výstavby společných zařízení. Oceňujeme v ní kvalitně odvedenou společnou práci poboček krajských pozemkových úřadů, projektantů, dodavatelů a obcí,“ představil důvod pořádání soutěže ústřední ředitel SPÚ Martin Vrba a dodal, že účelem je také přispět tímto způsobem ke zvýšení prestiže všech zúčastněných stran v jejich oboru působnosti. 

Do soutěže může přihlásit svoji realizaci: 

§  místně příslušná pobočka krajského pozemkového úřadu;

§  projektant, resp. projekční firma pozemkové úpravy;

§  autor realizačního projektu společného zařízení;

§  realizační firma společného zařízení;

§  obec, resp. vlastník společného zařízení

Přihlašovat projekty do soutěže je možné do 30. listopadu 2019 v souladu s pravidly zveřejněnými na webových stránkách soutěže: http://www.soutezzitkrajinou.cz/

Soutěží se ve dvou kategoriích: 

1.           Zelená a dopravní infrastruktura (prvky ÚSES, opatření ke zpřístupnění pozemků)

2.           Tvorba a ochrana krajiny (protierozní a vodohospodářská opatření)

 

V každé kategorii jsou udělována první tři místa. Dále porota vybere vítěze Ceny SPÚ. Cenu veřejnosti získává projekt s nejvyšším počtem hlasů získaných ve veřejném internetového hlasování. To proběhne během února 2020. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční 19. května 2020 v budově Senátu. 

Česká krajina potřebuje vyvážený vztah mezi zachováním přírodních zdrojů a udržitelným rozvojem zemědělství. Smysluplné pozemkové úpravy jsou proces, který probíhá již čtvrt století a přispívá k tomuto vyváženému vztahu zemědělce a krajiny. Zpřehledňují a uspořádávají pozemky tak, aby to lépe vyhovovalo jejich majitelům i jejich účelu. Součástí návrhu pozemkových úprav je i plán zmiňovaných společných zařízení, ten tvoří cestní síť a systém ekologických, protierozních a vodohospodářských opatření. Vrací do krajiny biokoridory a biocentra, vodní nádrže, polní cesty, zatravněné průlehy, větrolamy i novou zeleň, tedy prvky, které pomáhají české zemědělské krajině.

  

Kontakt pro média:

 

Lenka Růžková

tisková mluvčí

Státní pozemkový úřad

tel.: +420 729 922 308

GSM: + 420 702168906e-mail: komunikace@spucr.cz

www.spucr.cz

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace