Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Seminář v Brně: Aktualizace metodického návodu k provádění pozemkových úprav a novelizovaná legislativa

ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy v. v. i (VÚMOP), 

si vás dovolují pozvat na celostátní odborný seminář

Aktualizace metodického návodu k provádění pozemkových úprav a novelizovaná legislativa

 
Semináře jsou určen pro pracovníky Státního pozemkového úřadu, zpracovatele pozemkových úprav, odborníky a studenty těchto oborů.
 

Program semináře

8:30 - 9:00 Prezence účastníků
9:00 - 9:20 Úvodní slovo pořadatelů akce
Mgr. Jaroslava Kosejková (Státní pozemkový úřad)
Ing. Michal Pochop (ČMKPÚ, VÚMOP, v.v.i.)
9:20 - 12:15 Dopolední blok přednášek
Proces pozemkových úprav v kontextu aktualizovaného metodického návodu a vyhlášky
Ing. Jitka Homoláčová (Státní pozemkový úřad)
Představení Studie klimatických charakteristik
prof. Ing. Martin Hanel, Ph.D. (Česká zemědělská univerzita v Praze)
Řešení protierozní ochrany v kontextu aktualizované metodiky a Technického standardu
prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. (Vysoké učení technické v Brně)
Postup při vyhodnocení zhutnění pro potřeby analýzy při pozemkových úpravách
Ing. Veronika Sobotková, Ph.D. (Vysoké učení technické v Brně)
Návrhy vodohospodářských opatření v kontextu Studie klimatických charakteristik
doc. Dr. Ing. Petr Doležal (AGROPROJEKT PSO s.r.o.)
12:15 - 13:15 Oběd
13:15 - 16:30 Odpolední blok přednášek
Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí po aktualizaci MNPÚ
RNDr. Jiří Kocián (AGERIS s.r.o.)
Vlastnické právo k melioračním stavbám v souvislosti aktualizace MNPÚ
JUDr. Jakub Hanák, Ph.D. (Masarykova univerzita)
Nové informace k návrhům opatření proti větrné erozi
doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D. (Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.)
Novinky při tvorbě zeměměřické dokumentace
Ing. Michal Pochop (Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.)
Změny ve výměnném formátu VFP
Ing. Michal Votoček, Ph.D. (GEPRO spol. s r.o.)
16:30 Ukončení akce
 

Organizační pokyny pro Brno

 
Více infomací níže, nebo v samostatném PDF dokumentu
 

Odkaz na přihlášku

 

Místo konání   MENDELU, pavilon Q, sál Q01, Zemědělská 1, Brno-Černá Pole 
Termín konání 17. 5. 2022, Prezence účastníků od 8:30
Účastnický poplatek
Z prostředků Celostátní sítě pro venkov bude hrazen nájem jednacích prostor,  občerstvení, lektoři, organizační zajištění. 
Přihláška Na seminář je nutné se přihlásit do 12. 5. 2022 do 18 hodin. 

 

Přílohy Poslední aktualizace
Pozvánka na seminář 17. 5. 2022 Brno
soubor pdfNové okno( PDF, 298.87 KB)
11.5.2022