Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Hlasujte pro intersucho.cz v anketě Křišťálová lupa 2023

Až do 1. listopadu 2023 můžete hlasovat pro intersucho.cz v anketě Křišťálová Lupa 2023 . Cena českého Internetu oceňuje nejoblíbenější a nejzajímavější projekty a služby českého Internetu za rok 2023. Letos proběhne již 18. ročník nejvýznamnější internetové ankety kterou pořádá server o českém Internetu Lupa.cz.

Portál intersucho.cz je nominován na Cenu českého internetu – Křišťálová lupa 2023 v kategorii "Nástroje a služby".

Hlasovat lze na tomto odkaze: Hlasování - Křišťálová Lupa 2023

Státní pozemkový úřad (SPÚ) spolu s Mendelovou iniverzitou v Brně a Ústavem výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobe provozuje integrovaný systém pro monitoring zemědělského sucha vycházející z numerického modelu aktuálních meteorologických a pedologických dat se zohledněním vzrůstu vegetace rozpoznatelného z družicových snímků družice TERRA. Výstupy pro celé území ČR a SR jsou generovány ve formě map a pravidelně vystaveny právě na portálu www.Intersucho.cz. Portál od roku 2014 nabízí nejen monitoring, ale i krátkodobou a dlouhodobou předpověď zemědělského sucha. Jeho produkty a informace využívají zemědělci, lesníci, ovocnáři, ale i veřejná správa a odborná veřejnost.

Již od roku 2017 SPÚ vystupuje jako jeden z partnerů zabývajících se monitoringem zemědělského sucha s cílem garance základních funkcí systému. 

„Monitoring zemědělského sucha je určen k posouzení intenzity sucha a jeho dopadů na krajinu, má být oporou na úrovni zemědělské prvovýroby, podnikání, politiky, ale i vzdělávání,“ uvedl Martin Vrba, ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu.

Rozvoj systému je založen na sledování nejnovějších poznatků v oborech agrometeorologie a bioklimatologie. Ambicí tvůrců tohoto systému je pomoci českým zemědělcům, zahradníkům či lesníkům.

Data ze systému Monitoringu mohou být využita:

• pro efektivní rozhodování českých zemědělců, lesníků a zahradníků, státní správy i samosprávy,

• pro efektivní cílení pozemkových úprav a optimalizaci jejich návrhů,

• pro poskytování informačního servisu zemědělským subjektům a úzká spolupráce s nimi jako pomoc resortu MZe podnikům ohrožených nedostatkem vláhy,

• byla využita při řešení náhrad škod zemědělcům způsobených suchem v roce 2015 a 2017,

• pro případné poskytování údajů pro Fond nepojistitelných rizik.

O systémy sledování sucha se také opírají národní, vládou schválené, koncepce jako např. „Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky“ či „Národní akční plán adaptace na změnu klimatu“.

Činnosti, které SPÚ provádí v oblasti řešení problematiky sucha jsou především pozemkové úpravy, metodická a legislativní činnost a další. Aktuálně pracujeme také na řešení závlah a odvodňovacích systémů s vazbou na pozemkové úpravy, kde jsme náš plán činností promítli do materiálu „Plán opatření proti suchu prostřednictvím pozemkových úprav a adaptace hydromeliorací do roku 2030“.

Vedle ankety bude uspořádán také 18. ročník odborné konference Czech Internet Forum 2023, mapující aktuální stav českého Internetu z mnoha úhlů pohledu. Své názory zde přednesou odborníci z prostředí internetového marketingu a médií, e-commerce a telekomunikací. Anketa i odborná konference navážou na své velmi úspěšné předchozí ročníky.

Kontakt pro média:

Petra Kazdová
tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad
GSM: + 420 602 592 875
e-mail: komunikace@spucr.czwww.spucr.cz