Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k. ú Ovesná, okres Děčín

Dne 20. února 2017 v 17.00 hodin se v sále Městského kina v Benešově nad Ploučnicí (Čapkova 303), okres Děčín, uskuteční úvodní jednání k zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Ovesná. Na jednání budou účastníci seznámeni s účelem, formou a předpokládaným obvodem pozemkových úprav. Bude projednán postup při stanovení nároků vlastníků, potřeba aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek a případné další otázky pro řízení o pozemkových úpravách.

Prezence účastníků bude probíhat od 16.45 hodin.