Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Úvodní jednání ke komplexním pozemkovým úpravám v okrese Mělník

Dne 14. března 2017 se od 16.00 hodin uskuteční úvodní jednání k zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Hořín, okres Mělník.

Jednání se bude konat v bývalém hostinci “U hřiště”.

Na tomto jednání budou účastníci seznámeni s účelem, formou a předpokládaným obvodem pozemkových úprav. Bude projednán postup při stanovení nároků vlastníků, potřeba aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek a případné další otázky významné pro řízení o pozemkových úpravách.

Dále bude zvolen sbor zástupců vlastníků pro pozemkové úpravy. Z úvodního jednání bude pořízen zápis, který následně pobočka rozešle všem účastníků řízení pozvaným na úvodní jednání. Rovněž bude vystaven na úřední desce obce a elektronické desce Státního pozemkového úřadu.