Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Seminář "Komplexní pozemkové úpravy" - okres Kutná Hora

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s MAS Lípa pro venkov z.s. si Vás dovolují pozvat na odborný seminář, jehož cílem je přiblížit účastníkům přípravu a realizaci pozemkových úprav a jejich přínos pro obec i krajinu.

Seminář proběhne dne 15. května 2017 od 13:00 hodin v budově Obecního úřadu v Opatovicích I.
Adresa: Opatovice I č. 35, okres Kutná Hora

Seminář se uskuteční v lokalitě obce Opatovice I, kde byly pozemkové úpravy realizovány.

Zahájení semináře ve 13:00 hodin. Předpokládaný konec exkurze je v 18:00 hod.

Účast na semináři je BEZPLATNÁ. Občerstvení je hrazeno Celostátní sítí pro venkov.

Rezervace místa na semináři (přihlášky) zašlete prostřednictvím e-mailu: info@lipaprovenkov.cz

Přílohy Poslední aktualizace
Program semináře "Komplexní pozemkové úpravy - okres Kutná Hora"
soubor pdfNové okno( PDF, 221.78 KB)
9.5.2017