Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Seminář "Komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) - jejich účel, možnosti, přínosy a realizace"

Seminář je určen pro zájemce z řad starostů obcí, kde doposud neproběhly KoPÚ a odborné veřejnosti.

Účastníkům budou prezentovány možnosti a přínosy KoPÚ s konkrétními příklady řešení umístění, tvaru a směny pozemků. Seznámeni budou i s výsledky již realizovaných KoPÚ, jako i s možností výstavby asfaltových polních cest, rybníků, nádrží, poldrů, větrolamů, biokoridorů a protierozních opatření Pobočkou Třebíč.

Seminář se uskuteční ve středu 10. 5. 2017 od 15.00 hod v sídle Pobočky Třebíč, Bráfova 2/1 a je pro účastníky ZDARMA.

Z kapacitních důvodů žádáme o potvrzení Vaší účasti do 9. 5. 2017 do 9.00 hod na email p.obsusta@spucr.cz, přednost budou mít dříve přihlášení.