Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Pozvánka na kontrolní den ke KoPÚ Bílence

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, pobočka Chomutov svolává v souladu s ust. § 9 odst. 24 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, kontrolní den ke komplexním pozemkovým úpravám v k. ú. Bílence, okres Chomutov, KPÚ pro Ústecký kraj.

Kontrolní den se uskuteční ve čtvrtek 23. února 2017 od 13.00 hod. v sídle Obecního úřadu v Bílencích. Předmět kontrolního dne bude projednání plánu společných zařízení.