Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Spolupráce s odbornou veřejností

Dohoda o vzájemné spolupráci se Sdružením místních samospráv České republiky

Státní pozemkový úřad podepsal dohodu o vzájemné spolupráci se Sdružením místních samospráv České republiky.

více...

Dohoda o vzájemné spolupráci s Lesy České republiky

Státní pozemkový úřad podepsal dohodu o vzájemné spolupráci s Lesy České republiky.

více...

Dohoda o vzájemné spolupráci s Národní sítí Místních akčních skupin České republiky

Státní pozemkový úřad podepsal dohodu o vzájemné spolupráci s Národní sítí Místních akčních skupin České republiky.

více...

Dohoda o vzájemné spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy

Státní pozemkový úřad podepsal dohodu o vzájemné spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy.

více...

Dohoda o vzájemné spolupráci s Českou geologickou službou

Státní pozemkový úřad podepsal dohodu o vzájemné spolupráci a výměně dat s Českou geologickou službou.

více...

Dohoda o vzájemné spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova

Státní pozemkový úřad podepsal dohodu o vzájemné spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova.

více...

Aktualizace normy pro projektování Lesních cest

Dne 18. 11. 2015 se uskutečnilo 1. připomínkové jednání k ČSN 73 6108, které se konalo na České zemědělské univerzitě v Praze, Fakultě lesnické a dřevařské (FLD) v Praze.

více...

Dohoda o vzájemné spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

Státní pozemkový úřad podepsal dohodu o vzájemné spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

více...

Jednání koordinační skupiny dne 2.12.2015

Dne 2. prosince 2015 se uskuteční jednání Koordinační skupiny pro pozemkové úpravy ve věci aktuálního stavu Výměnného formátu pozemkových úprav (VFP).

více...

Spolupráce se Svazem měst a obcí ČR

Zájmem obou organizací, který deklarují v podepsané dohodě, je větší kvalita pozemkových úprav, zavádění venkovské regionální politiky a metodická podpora městům, obcím a jejich sdružením. Oba subjekty se shodují, že komplexní pozemkové úpravy musí dále pokračovat a je nezbytné je maximálně podporovat.

více...

| 1 | 2 | 3

Tisk